سرویسهای ما قابل تغییر برای نیاز های شماست
کافی است با ما تماس بگیرید
تا تغییرات دلخواه شما اعمال شوند

رامین تجلائی

مدیریت سایت و مجموعه

سابقه 12 سال مدیریت شرکت تجارتکده دیبا و 20 سال سال طراحی سایت و نرم افزار

جعفر جاودانی

مدیریت سایت تی تی بل

سابقه 25 سال مدیریت مجموعه خدمات تلفن بل و فروشگاه های اینترنتی