انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

در هر انتقال، دامنه یکسال نیز تمدید میگردد*


انتقال دامنه

* برخی دامنه ها دارای استثناهایی در انتقال هستند. دامنه های ایرانی منتقل نمیشوند بلکه تمدیدها از طریق پنل ما انجام میشوند، برای این کار باید دامنه در ایرنیک ثبت شده باشد و شناسه fa482-irnic را در شناسه آشنا و تنظیمات مدیریت رابطه های دامنه تان به عنوان نماینده اضافه و شرایط را تائید کنید.